Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dla bezrobotnych

ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
Rejestracja bezrobotnych
Rejestracja poszukujących pracy
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Zaświadczenia na telefon
Informacja dla cudzoziemców
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
Kreator CV
Dokumenty do pobrania
Ciekawe strony
Bezpłatny dostęp do internetu
Bezplatne przejazdy komunikacją miejską
Talon na pracę
Ankieta oceny zadowolenia klienta z usług urzędu
Profil zaufany
Informacja dla osób uczestniczących w projektach organizowanych przez inne jednostki

ABC bezrobotnych i poszukujących pracy

Informator jest adresowany zarówno do osób, które właśnie zakończyły edukację i dopiero rozpoczynają poszukiwanie pracy,  oraz tych osób,  które już pracowały i straciły zatrudnienie.
Urząd pracy obsługuje nie tylko osoby bezrobotne ale aktywnie wspomaga osoby poszukujące pracy, czyli również te które chcą ją z różnych przyczyn zmienić.

W tym dziale znajdą Państwo podstawowe informacje o rejestracji w urzędzie, statusie osoby bezrobotnej i poszukującej pracy, ich prawach jak i obowiązkach.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o:

Gdański Urząd Pracy informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 29. 08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) dane osobowe osób zarejestrowanych w tutejszym urzędzie pracy, które gromadzi w zarejestrowanym zbiorze danych osobowych do celów wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.).

Informujemy, iż w myśl w/w przepisów Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych w siedzibie tutejszego urzędu pracy jest Dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy.

Jednocześnie wskazujemy, iż każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w tut. zbiorze danych przysługuje prawo do ich wglądu, poprawiania.

Utworzono: 2012-08-02 09:08 | Redagował: Łukasz Iwaszkiewicz 2017-01-02 13:58
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 263809

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl