Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dla bezrobotnych

ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
Rejestracja bezrobotnych
Rejestracja poszukujących pracy
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Zaświadczenia na telefon
Informacja dla cudzoziemców
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
Kreator CV
Dokumenty do pobrania
Ciekawe strony
Bezpłatny dostęp do internetu
Bezplatne przejazdy komunikacją miejską
Talon na pracę
Ankieta oceny zadowolenia klienta z usług urzędu
Profil zaufany
Informacja dla osób uczestniczących w projektach organizowanych przez inne jednostki

Dokumenty do pobrania

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dokumenty związane ze statusem osoby bezrobotnej [ 10 ]
plik w formacie DOC Wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej 03-01-17 09:14 25KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 25KB) pobierz
plik w formacie DOC Przelew na konto 03-01-17 09:13 25KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 25KB) pobierz
plik w formacie PDF Karta informacyjna transfer świadczeń dla osób bezrobotnych z państw UE do Polski WUP-PPZ-09_Karta_B 22-07-13 08:35 92.34KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 92.34KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek o wydanie zaświadczenia dla celów przedemerytalnych 03-01-17 09:16 24KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 24KB) pobierz
plik w formacie DOC Zawiadomienie o zmianie danych 03-01-17 09:16 27KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 27KB) pobierz
plik w formacie DOC Zawiadomienie o zmianie adresu 03-01-17 09:16 25.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 25.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Oświadczenie o rozpoczęciu działalności gospodarczej 03-01-17 09:13 27KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 27KB) pobierz
plik w formacie DOC Oświadczenie o przychodach 03-01-17 09:13 34KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 34KB) pobierz
plik w formacie DOC Oświadczenie o podjęciu zatrudnienia 03-01-17 09:12 26.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 26.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Oświadczenie dotyczące wyjazdu 03-01-17 09:12 30KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 30KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Aktywizacja osób do 30. roku życia (B) [ 2 ]
plik w formacie DOC Bon zatrudnieniowy - wniosek pracodawcy o refundacje 20-01-17 15:28 682KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 682KB) pobierz
plik w formacie DOC Bon na zasiedlenie - wniosek osoby bezrobotnej 17-01-17 12:41 161KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 161KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dodatek aktywizcyjny [ 1 ]
plik w formacie DOC Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego 03-01-17 09:15 48.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 48.5KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej [ 9 ]
plik w formacie DOC Druk 4- Oświadczenie VAT po 12 miesiącach 16-01-17 14:31 298KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 298KB) pobierz
plik w formacie DOC Druk 3- Rozliczenie dofinansowania 16-01-17 14:31 322.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 322.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Druk 2- Modyfikacje specyfikacji wydatków 16-01-17 14:31 308KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 308KB) pobierz
plik w formacie DOC Druk 1- Zgłoszenie działalności 16-01-17 14:30 296KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 296KB) pobierz
plik w formacie PDF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 13-03-15 08:01 413.92KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 413.92KB) pobierz
plik w formacie PDF Regulamin przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy 17-01-17 08:36 189.69KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 189.69KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej 25-02-15 13:21 864.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 864.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 16-01-17 14:29 469KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 469KB) pobierz
plik w formacie DOC Regulamin przyznawania środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla os. niepełnosprawnej 03-08-16 15:00 220.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 220.5KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Przygotowanie zawodowe dorosłych [ 1 ]
plik w formacie PDF Regulamin w sprawie zasad organizacji przygotowania zawodowego dorosłych w PUP w Gdańsku 28-08-13 15:09 265.29KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 265.29KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną [ 2 ]
plik w formacie DOC wniosek rozliczeniowy dotyczący faktycznie poniesionych kosztów opieki 17-01-17 12:40 146.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 146.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek o przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem 17-01-17 12:38 136KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 136KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Spółdzielnia socjalna [ 3 ]
plik w formacie PDF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 13-03-15 08:01 413.92KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 413.92KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej 16-01-17 14:32 427.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 427.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Zasady przyznawania środków na założenie spółdzielni socjalnej 16-01-17 14:32 107KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 107KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Staż [ 5 ]
plik w formacie PDF Wniosek o zorganizowanie stażu 16-01-17 15:19 900.69KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 900.69KB) pobierz
plik w formacie PDF Opinia o odbytym stazu FP.doc 17-01-17 10:26 233.78KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 233.78KB) pobierz
plik w formacie DOC Wzór umowy o zorganizowanie stażu 17-01-17 13:54 100KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 100KB) pobierz
plik w formacie PDF Regulamin organizowania staży przez Gdański Urząd Pracy 17-01-17 10:27 486.29KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 486.29KB) pobierz
plik w formacie PDF Lista obecności - staż - Fundusz Pracy 17-01-17 10:27 231.6KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 231.6KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Stypendium z tytułu podjęcia nauki [ 2 ]
plik w formacie DOC Wniosek o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia nauki 03-01-17 09:15 45.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 45.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek o kontynuowanie wypłaty stypendium z tytułu dalszej nauki 03-01-17 09:14 47.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 47.5KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Szkolenia [ 5 ]
plik w formacie DOC Korekta planu szkoleń na rok 2016 02-01-17 07:47 143KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 143KB) pobierz
plik w formacie PDF Plan szkoleń 2016 02-01-17 07:46 456.36KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 456.36KB) pobierz
plik w formacie DOC Plan szkoleń 2016 02-01-17 07:46 118.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 118.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Zgłoszenie na szkolenie grupowe 02-01-17 07:47 176.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 176.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek kandydata na szkolenie indywidualne 17-01-17 10:07 63.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 63.5KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Środki na działalność finansowane z PFRON [ 1 ]
plik w formacie DOC Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej 25-02-15 13:21 864.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 864.5KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Współpraca z agencjami zatrudnienia [ 2 ]
plik w formacie PDF Zasady współpracy z agencją zatrudnienia 25-02-15 13:15 314.66KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 314.66KB) pobierz
plik w formacie DOC ankieta dot. współpracy 25-02-15 13:13 31KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 31KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Wypłata zasiłków [ 1 ]
plik w formacie DOC Terminarz wypłaty świadczeń 13-12-16 08:13 45KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 45KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zwrot kosztów przejazdu [ 3 ]
plik w formacie DOC wniosek rozliczeniowy dotyczący faktycznie poniesionych kosztów przejazdu 17-01-17 11:36 145KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 145KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek o przyznanie refundacji kosztów przejazdu 17-01-17 11:37 139.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 139.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Regulamin przyznawania i dokonywania osobom bezrobotnym i poszukującym pracy refundacji kosztów przejazdu 17-01-17 11:38 64KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 64KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zwrot kosztów zakwaterowania [ 2 ]
plik w formacie DOC Wniosek rozliczeniowy dot. faktycznie poniesionych kosztów zakwaterowania - zatrudnienie na ofertę pracy.doc 23-08-13 08:43 125KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 125KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek rozliczeniowy dot. faktycznie poniesionych kosztów zakwaterowania - staż 23-08-13 08:44 120KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 120KB) pobierz
Utworzono: 2012-08-02 10:32
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 38009

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl