• Informacje ogólne

Dokumenty do pobrania

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dokumenty związane ze statusem osoby bezrobotnej [ 10 ]
plik w formacie DOC Wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej 22-07-13 08:38 28.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 28.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Przelew na konto 22-07-13 08:37 33KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 33KB) pobierz
plik w formacie PDF Karta informacyjna transfer świadczeń dla osób bezrobotnych z państw UE do Polski WUP-PPZ-09_Karta_B 22-07-13 08:35 92.34KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 92.34KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek o wydanie zaświadczenia dla celów przedemerytalnych 22-07-13 08:34 26.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 26.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Zawiadomienie o zmianie danych 22-07-13 08:34 25.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 25.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Zawiadomienie o zmianie adresu 22-07-13 08:34 23.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 23.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Oświadczenie o rozpoczęciu działalności gospodarczej 22-07-13 08:31 24KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 24KB) pobierz
plik w formacie DOC Oświadczenie o przychodach 22-07-13 08:31 33KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 33KB) pobierz
plik w formacie DOC Oświadczenie o podjęciu zatrudnienia 22-07-13 08:30 23.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 23.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Oświadczenie dotyczące wyjazdu 22-07-13 08:30 36KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 36KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Aktywizacja osób do 30. roku życia (B) [ 2 ]
plik w formacie DOC Bon zatrudnieniowy - wniosek pracodawcy o refundacje 16-03-15 15:29 0.92MB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 0.92MB) pobierz
plik w formacie DOC Bon na zasiedlenie - wniosek osoby bezrobotnej 13-03-15 08:03 172KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 172KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dodatek aktywizcyjny [ 1 ]
plik w formacie DOC Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego 23-03-15 13:09 52.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 52.5KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Druki dodatkowe [ 1 ]
plik w formacie DOC Terminarz wypłat świadczeń 2015 29-12-14 20:40 45.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 45.5KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej [ 5 ]
plik w formacie PDF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 13-03-15 08:01 413.92KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 413.92KB) pobierz
plik w formacie PDF Regulamin przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy 02-02-15 08:40 348.25KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 348.25KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej 25-02-15 13:21 864.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 864.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 18-02-15 10:31 0.94MB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 0.94MB) pobierz
plik w formacie PDF Regulamin przyznawania środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla os. niepełnosprawnej 27-01-15 14:50 319.54KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 319.54KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Prace interwencyjne [ 1 ]
plik w formacie PDF Regulamin w sprawie organizowania i refundacji prac interwencyjnych przez PUP w Gdańsku obowiązujący od dnia 01.07.2014 29-07-14 13:37 231.49KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 231.49KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Przygotowanie zawodowe dorosłych [ 1 ]
plik w formacie PDF Regulamin w sprawie zasad organizacji przygotowania zawodowego dorosłych w PUP w Gdańsku 28-08-13 15:09 265.29KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 265.29KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną [ 2 ]
plik w formacie PDF wniosek rozliczeniowy dotyczący faktycznie poniesionych kosztów opieki 03-09-14 09:36 200.93KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 200.93KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem 03-09-14 09:36 202.29KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 202.29KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Spółdzielnia socjalna [ 3 ]
plik w formacie PDF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 13-03-15 08:01 413.92KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 413.92KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej 26-02-15 12:32 0.95MB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 0.95MB) pobierz
plik w formacie DOC Zasady przyznawania środków na założenie spółdzielni socjalnej 01-04-14 09:19 136.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 136.5KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Staż [ 6 ]
plik w formacie PDF Wniosek o zorganizowanie stażu 12-02-15 07:45 602.91KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 602.91KB) pobierz
plik w formacie DOC opinia o odbytym stażu EFS.doc 23-08-13 08:12 128KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 128KB) pobierz
plik w formacie DOC Opinia o odbytym stazu FP.doc 23-08-13 08:13 30KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 30KB) pobierz
plik w formacie DOC Regulamin organizowania staży przez PUP w Gdańsku 14-01-14 11:07 91KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 91KB) pobierz
plik w formacie DOC Lista obecności - staż - Fundusz Pracy 03-06-14 10:50 52.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 52.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Lista obecności - staż - EFS 03-06-14 10:49 151.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 151.5KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Stypendium z tytułu podjęcia nauki [ 2 ]
plik w formacie DOC Wniosek o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia nauki 22-07-13 09:51 45KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 45KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek o kontynuowanie wypłaty stypendium z tytułu dalszej nauki 22-07-13 09:50 47.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 47.5KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Szkolenia [ 4 ]
plik w formacie PDF Plan szkoleń 2015 05-02-15 13:45 415.34KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 415.34KB) pobierz
plik w formacie DOC Plan szkoleń 2015 05-02-15 13:44 70.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 70.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Zgłoszenie na szkolenie grupowe 30-01-14 09:47 176.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 176.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek kandydata na szkolenie indywidualne 23-02-15 14:58 69KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 69KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Środki na działalność finansowane z PFRON [ 1 ]
plik w formacie DOC Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej 25-02-15 13:21 864.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 864.5KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Współpraca z agencjami zatrudnienia [ 2 ]
plik w formacie PDF Zasady współpracy z agencją zatrudnienia 25-02-15 13:15 314.66KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 314.66KB) pobierz
plik w formacie DOC ankieta dot. współpracy 25-02-15 13:13 31KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 31KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Wypłata zasiłków [ 1 ]
plik w formacie DOC Terminarz wypłaty świadczeń 29-12-14 20:40 45.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 45.5KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zwrot kosztów przejazdu [ 3 ]
plik w formacie DOC wniosek rozliczeniowy dotyczący faktycznie poniesionych kosztów przejazdu 29-07-14 13:41 151KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 151KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek o przyznanie refundacji kosztów przejazdu 29-07-14 13:39 78KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 78KB) pobierz
plik w formacie PDF Regulamin przyznawania i dokonywania osobom bezrobotnym i poszukującym pracy refundacji kosztów przejazdu 30-07-14 11:31 172.6KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 172.6KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zwrot kosztów zakwaterowania [ 2 ]
plik w formacie DOC Wniosek rozliczeniowy dot. faktycznie poniesionych kosztów zakwaterowania - zatrudnienie na ofertę pracy.doc 23-08-13 08:43 125KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 125KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek rozliczeniowy dot. faktycznie poniesionych kosztów zakwaterowania - staż 23-08-13 08:44 120KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 120KB) pobierz
Utworzono: 2012-08-02 10:32
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 19858

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl