• Informacje ogólne

Dokumenty do pobrania

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dokumenty związane ze statusem osoby bezrobotnej [ 10 ]
plik w formacie DOC Wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej 07-06-16 12:34 25KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 25KB) pobierz
plik w formacie DOC Przelew na konto 22-07-13 08:37 33KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 33KB) pobierz
plik w formacie PDF Karta informacyjna transfer świadczeń dla osób bezrobotnych z państw UE do Polski WUP-PPZ-09_Karta_B 22-07-13 08:35 92.34KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 92.34KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek o wydanie zaświadczenia dla celów przedemerytalnych 07-06-16 12:41 24KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 24KB) pobierz
plik w formacie DOC Zawiadomienie o zmianie danych 22-07-13 08:34 25.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 25.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Zawiadomienie o zmianie adresu 22-07-13 08:34 23.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 23.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Oświadczenie o rozpoczęciu działalności gospodarczej 22-07-13 08:31 24KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 24KB) pobierz
plik w formacie DOC Oświadczenie o przychodach 22-07-13 08:31 33KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 33KB) pobierz
plik w formacie DOC Oświadczenie o podjęciu zatrudnienia 22-07-13 08:30 23.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 23.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Oświadczenie dotyczące wyjazdu 07-06-16 12:40 29.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 29.5KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Aktywizacja osób do 30. roku życia (B) [ 2 ]
plik w formacie DOC Bon zatrudnieniowy - wniosek pracodawcy o refundacje 16-03-15 15:29 0.92MB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 0.92MB) pobierz
plik w formacie DOC Bon na zasiedlenie - wniosek osoby bezrobotnej 21-06-16 08:30 176KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 176KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dodatek aktywizcyjny [ 1 ]
plik w formacie DOC Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego 07-06-16 12:43 48KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 48KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej [ 5 ]
plik w formacie PDF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 13-03-15 08:01 413.92KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 413.92KB) pobierz
plik w formacie PDF Regulamin przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy 08-06-16 11:28 384.51KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 384.51KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej 25-02-15 13:21 864.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 864.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 22-02-16 12:10 0.91MB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 0.91MB) pobierz
plik w formacie DOC Regulamin przyznawania środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla os. niepełnosprawnej 03-08-16 15:00 220.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 220.5KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Prace interwencyjne [ 1 ]
plik w formacie PDF Regulamin w sprawie organizowania i refundacji prac interwencyjnych przez PUP w Gdańsku obowiązujący od dnia 01.07.2014 01-10-15 12:59 120.89KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 120.89KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Przygotowanie zawodowe dorosłych [ 1 ]
plik w formacie PDF Regulamin w sprawie zasad organizacji przygotowania zawodowego dorosłych w PUP w Gdańsku 28-08-13 15:09 265.29KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 265.29KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną [ 2 ]
plik w formacie DOC wniosek rozliczeniowy dotyczący faktycznie poniesionych kosztów opieki 09-06-16 15:16 148KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 148KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek o przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem 09-06-16 15:22 137KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 137KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Spółdzielnia socjalna [ 2 ]
plik w formacie DOC Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej 26-02-15 12:32 0.95MB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 0.95MB) pobierz
plik w formacie DOC Zasady przyznawania środków na założenie spółdzielni socjalnej 01-04-14 09:19 136.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 136.5KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Staż [ 6 ]
plik w formacie DOC Wniosek o zorganizowanie stażu 10-11-16 13:28 592KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 592KB) pobierz
plik w formacie DOC opinia o odbytym stażu EFS-POWER 01-07-15 14:00 128KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 128KB) pobierz
plik w formacie DOC Opinia o odbytym stazu FP.doc 23-08-13 08:13 30KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 30KB) pobierz
plik w formacie DOC Regulamin organizowania staży przez PUP w Gdańsku 31-05-16 15:23 102KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 102KB) pobierz
plik w formacie DOC Lista obecności - staż - Fundusz Pracy 03-06-14 10:50 52.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 52.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Lista obecności EFS-POWER 01-09-15 08:07 84.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 84.5KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Stypendium z tytułu podjęcia nauki [ 2 ]
plik w formacie DOC Wniosek o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia nauki 19-08-15 08:40 45KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 45KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek o kontynuowanie wypłaty stypendium z tytułu dalszej nauki 19-08-15 08:40 47.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 47.5KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Szkolenia [ 5 ]
plik w formacie DOC Korekta planu szkoleń na rok 2016 22-09-16 08:20 143KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 143KB) pobierz
plik w formacie PDF Plan szkoleń 2016 17-02-16 09:38 456.36KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 456.36KB) pobierz
plik w formacie DOC Plan szkoleń 2016 17-02-16 09:38 118.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 118.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Zgłoszenie na szkolenie grupowe 30-01-14 09:47 176.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 176.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek kandydata na szkolenie indywidualne 23-02-15 14:58 69KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 69KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Współpraca z agencjami zatrudnienia [ 2 ]
plik w formacie PDF Zasady współpracy z agencją zatrudnienia 25-02-15 13:15 314.66KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 314.66KB) pobierz
plik w formacie DOC ankieta dot. współpracy 25-02-15 13:13 31KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 31KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Wypłata zasiłków [ 1 ]
plik w formacie DOC Terminarz wypłaty świadczeń 18-12-15 11:43 45KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 45KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zwrot kosztów przejazdu [ 3 ]
plik w formacie DOC wniosek rozliczeniowy dotyczący faktycznie poniesionych kosztów przejazdu 09-06-16 15:17 152KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 152KB) pobierz
plik w formacie DOCX Wniosek o przyznanie refundacji kosztów przejazdu 09-06-16 15:17 47.56KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 47.56KB) pobierz
plik w formacie PDF Regulamin przyznawania i dokonywania osobom bezrobotnym i poszukującym pracy refundacji kosztów przejazdu 10-06-16 11:45 239.02KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 239.02KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zwrot kosztów zakwaterowania [ 2 ]
plik w formacie DOC Wniosek rozliczeniowy dot. faktycznie poniesionych kosztów zakwaterowania - zatrudnienie na ofertę pracy.doc 23-08-13 08:43 125KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 125KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek rozliczeniowy dot. faktycznie poniesionych kosztów zakwaterowania - staż 23-08-13 08:44 120KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 120KB) pobierz
Utworzono: 2012-08-02 10:32
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 36954

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl