Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Formy aktywizacji

Giełdy pracy
Targi pracy
Staże
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Prace społecznie użyteczne
Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
Porady grupowe
Grupowe informacje zawodowe
Spotkania informacyjne
Szkolenia
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
Galeria zdjęć
Galeria Youtube
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób 50 plus
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców lub opiekunów
Aktywizacja osób do 30. roku życia
Refundacja części wynagrodzenia i składek ZUS dla osób ponizej 30 r. życia
Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Wstrzymanie naboru wniosków na dotację

(2016-12-20)

Wstrzymanie naboru wniosków na dotację

Gdański Urząd Pracy z dniem 22.12.2016 r. wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, mając na uwadze całkowite zagospodarowanie budżetu za rok 2016.

O nowych terminach naboru poinformujemy Państwa w styczniu 2017 r.

(EG)

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl