Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Formy aktywizacji

Giełdy pracy
Targi pracy
Staże
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Prace społecznie użyteczne
Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
Porady grupowe
Grupowe informacje zawodowe
Spotkania informacyjne
Szkolenia
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
Galeria zdjęć
Galeria Youtube
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób 50 plus
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców lub opiekunów
Aktywizacja osób do 30. roku życia
Refundacja części wynagrodzenia i składek ZUS dla osób ponizej 30 r. życia
Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Nowy rok, nowe wyzwania

(2016-12-30)

Nowy rok, nowe wyzwania

Nowy rok, to nowe wyzwania, również dla urzędu pracy. Jedną z ważniejszych zmian, jakie czekają nas od 2017 r. będzie zmiana statutu organizacyjnego oraz nazwy naszej instytucji.

Począwszy od 1 stycznia Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku przekształci się w Gdański Urząd Pracy.

Nowej nazwie towarzyszyć będzie zmieniona koncepcja identyfikacji wizualnej, w tym logotyp urzędu.

nowy logotyp Gdańskiego Urzędu Pracy
Nowy logotyp Gdańskiego Urzędu Pracy, wersja pozioma i pionowa

Jednocześnie informujemy, że powyższe zmiany - nazwy oraz identyfikacji wizualnej - nie dotyczą numeru NIP, numerów kont bankowych, numerów telefonów oraz adres Urzędu.

Prosimy o uwzględnienie nowej nazwy Urzędu we wszystkich dokumentach, wystawianych dla Gdańskiego Urzędu Pracy; faktury powinny być wystawiane na:

Gdański Urząd Pracy
ul. 3 Maja 9
80-802 Gdańsk
NIP 583-20-87-155

 

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl