Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Formy aktywizacji

Giełdy pracy
Targi pracy
Staże
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Prace społecznie użyteczne
Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
Porady grupowe
Grupowe informacje zawodowe
Spotkania informacyjne
Szkolenia
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób 50 plus
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców lub opiekunów
Aktywizacja osób do 30. roku życia
Refundacja części wynagrodzenia i składek ZUS dla osób ponizej 30 r. życia
Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Przygotowanie zawodowe dorosłych

formy archiwalne

W razie pytań prosimy o kontakt:

Kontakt do pracownika urzędu
Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Katarzyna Mielewczyk Doradca klienta Tel.: /58/ 732 53 11 katarzyna.mielewczyk@pgup.gdansk.pl
Alicja Behling Doradca klienta Tel.: /58/ 732 53 33 alicja.behling@gup.gdansk.pl
Sylwia Krzemińska Doradca klienta Tel.: /58/ 732 52 91 sylwia.krzeminska@gup.gdansk.pl

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl