Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Formy aktywizacji

Giełdy pracy
Targi pracy
Staże
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Prace społecznie użyteczne
Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
Porady grupowe
Grupowe informacje zawodowe
Spotkania informacyjne
Szkolenia
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób 50 plus
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców lub opiekunów
Aktywizacja osób do 30. roku życia
Refundacja części wynagrodzenia i składek ZUS dla osób ponizej 30 r. życia
Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Targi pracy

formy archiwalne

W razie pytań prosimy o kontakt:

Kontakt do pracownika urzędu
 Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Ewa Małyszko          
Doradca klienta biznesowego
/58/ 732-53-46, 513-096-407 ewa.malyszko@gup.gdansk.pl                         
Joanna Dzięgiel-Guz Doradca klienta biznesowego /58/ 732-52-46, 514-763-457 joanna.dziegiel@gup.gdansk.pl
Dorota Łosińska Doradca klienta biznesowego /58/ 732-52-34, 513-096-923 dorota.losinska@gup.gdansk.pl
Aleksandra Wicher Doradca klienta biznesowego /58/ 732-52-69 aleksandra.wicher@gup.gdansk.pl
Weronika Idźkowska Doradca klienta biznesowego /58/ 732-52-89            weronika.idzkowska@gup.gdansk.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl