Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Formy aktywizacji

Giełdy pracy
Targi pracy
Staże
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Prace społecznie użyteczne
Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
Porady grupowe
Grupowe informacje zawodowe
Spotkania informacyjne
Szkolenia
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób 50 plus
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców lub opiekunów
Aktywizacja osób do 30. roku życia
Refundacja części wynagrodzenia i składek ZUS dla osób ponizej 30 r. życia
Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Zajęcia aktywizacyjne

Zajęcia aktywizacyjne to krótkie, realizowane w formie warsztatów zajęcia dotyczące zagadnień przydatnych osobom bezrobotnym lub poszukującym pracy w uzupełnieniu ich wiedzy i umiejętności potrzebnych do aktywnego poszukiwania pracy. Zakres tematyczny dostosowany jest do potrzeb uczestników zajęć.

Zajęcia aktywizacyjne umożliwiają uczestnikom zapoznanie się z informacjami przydatnymi w kontaktach zawodowych, w szczególności:

  • Informacjami dotyczącymi rynku pracy
  • Metodami poszukiwania pracy
  • Zasadami sporządzania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych
  • Prawidłowymi sposobami komunikacji i autoprezentacji
  • Zasadami prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy zapraszamy na BEZPŁATNE zajęcia aktywizacyjne.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Joanna Formela doradca zawodowy 58 732-53-23
Utworzono: 2012-08-02 08:45 | Redagował: Łukasz Iwaszkiewicz 2013-08-09 12:12
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 9219

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl