Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Strona główna

Mapa witryny
Poleć znajomemu
Polityka prywatności
Zastrzeżenia prawne
Galeria zdjęć
Chmura tagów
Kalendarium wydarzeń
Redakcja strony
Szkolenia

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
1609124
Kalendarium wydarzeń
120511
Galeria zdjęć
39119
Mapa witryny
36800
Chmura tagów
9019
Redakcja strony
8643
Polityka prywatności
5709
Szkolenia
5637
Zastrzeżenia prawne
2387
Poleć znajomemu
2200

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
1464709
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
44594
Oferty pracy w kraju - CBOP
36624
Oferty pracy w Trójmieście i okolicach
1
Oferty pracy
1
Oferty pracy
1

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
566201
Formy aktywizacji
152800
Szkolenia
144206
Staże
86998
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
62472
Giełdy pracy
51996
Targi pracy
32621
Galeria zdjęć
26259
Aktywizacja osób do 30. roku życia
26127
Przygotowanie zawodowe dorosłych
23893
Porady grupowe
21062
Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
20070
Prace interwencyjne
16613
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób 50 plus
16460
Spotkania informacyjne
13551
Prace społecznie użyteczne
11597
Grupowe informacje zawodowe
10746
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców lub opiekunów
9201
Roboty publiczne
6061
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
3407
Refundacja części wynagrodzenia i składek ZUS dla osób ponizej 30 r. życia
2438
Refundacja składek ZUS
1702

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
107656
Rejestracja przez Internet
43590
Kreator CV
24668
Zgłoś podjęcie pracy
12386
Newsletter
7790
Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia
7732
Kalkulator wynagrodzeń
7441
Wyszukaj CV
7432
Zaświadczenia na telefon
6747
Dodaj CV
6667
E-formularze
6619
Kalkulator świadczeń wypłacanych przez PUP
5921
E-zgłoszenie oferty pracy
5005
Kalkulator stypendium szkoleniowego
4999
Ankieta oceny zadowolenia klienta z usług Urzędu
4484
Usługi elektroniczne dla bezrobotnych
3917
Podpis elektroniczny
3783
Profil zaufany
3333
Zgłoś podjęcie działalności gospodarczej
3333
Uslugi elektroniczne dla pracodawców
1851
Jak korzystać z Video CV
1479
Skargi wnioski zapytania do Urzędu
1424
Chat z doradcą
1244
Kalkulator wynagrodzenia
880
Chat
753
E-zapytanie
156
Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi
11
Zapisy na szkolenia
5
Rejestracja przez Internet
1
Materiały szkoleniowe z 5 dnia
1

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
263809
Rejestracja bezrobotnych
87537
Rejestracja przez Internet
66390
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
51795
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
49855
Rejestracja przez Internet
39975
Dokumenty do pobrania
38009
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
33588
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
30049
Dokumenty wymagane do rejestracji jako bezrobotny
24370
Rejestracja poszukujących pracy
24231
Zasiłek dla bezrobotnych
22929
Przyznanie statusu bezrobotnego
22894
Wysokość świadczeń pieniężnych
18566
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
17467
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
16944
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
16436
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
15681
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
14572
Bezplatne przejazdy komunikacją miejską
14020
Utrata statusu bezrobotnego
13400
Dodatek aktywizacyjny
12772
Przyznanie statusu poszukującego pracy
11486
Staże
9829
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
9723
Prawa bezrobotnych
9145
Inne finansowe formy wsparcia
8636
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej
8498
Obowiązki bezrobotnych
8402
Zwrot kosztów przejazdu
8176
Aktywizacja osób do 30. roku życia
7303
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 6. roku życia lub osobą zależną
6928
Ciekawe strony
6878
Bezpłatny dostęp do internetu
6525
Ubezpieczenie zdrowotne
6487
Zaświadczenia na telefon
6389
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
6222
Prawa poszukujących pracy
6164
Poradnictwo zawodowe
5823
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
5638
Praktyki absolwenckie
5241
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
5199
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
5002
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
4955
Profil zaufany
4737
Pożyczka szkoleniowa
4576
Zwrot kosztów zakwaterowania
4422
Strefa niebieska
4239
Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską
4109
Strefa zielona
4104
Obowiązki poszukujących pracy
4057
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
3853
Utrata statusu poszukującego pracy
3742
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
3714
Przygotowanie zawodowe dorosłych
3698
Strefa pomarańczowa
3619
Pośrednictwo pracy krajowe
3302
Talon na pracę
3293
Centrum Pracy Krótkoterminowej
3091
Prace interwencyjne
2984
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
2900
Trenerzy i specjaliści
2706
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób 50 plus
2598
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
2573
Prace społecznie użyteczne
2538
Wykaz instytucji szkoleniowych
2523
Program zajęć
2518
Oferta CRO
2436
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców lub opiekunów
2386
Roboty publiczne
2375
Zasady realizacji programów rynku pracy w 2017
2297
Informacja dla osób uczestniczących w projektach organizowanych przez inne jednostki
2214
Terminy
2076
Kiedy zaczynamy?
1933
Jak się zapisać?
1860
Dojazd
1815
Archiwum szkoleń
1771
Dlaczego CRO?
1760
Kontakt
1628
Refundacja składek ZUS
1481
Informacja dla cudzoziemców
510
Informacje dla cudzoziemców obywateli UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
364
Informacja dla cudzoziemców niebedących obywatelami państw członkowskich UE lub EOG albo Szwajcarii
298
Ważne kontakty
259
Ankieta oceny zadowolenia klienta z usług urzędu
2

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
113823
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
54887
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
30401
Dokumenty do pobrania
24658
Zgłoszenie oferty pracy
22150
Staże
16815
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
15876
Prace interwencyjne
9515
Roboty publiczne
8396
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
6627
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
5705
Pytania i odpowiedzi - FAQ
5626
Aktywizacja osób do 30. roku życia
5578
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
5420
Wykaz pracodawców z którymi GUP podpisał umowy
5393
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
5059
Super Pracodawcy
4897
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób 50 plus
4564
Refundacja części wynagrodzenia i składek ZUS dla osób poniżej 30 r. życia
4511
Wysokość świadczeń pieniężnych
4012
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
3993
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
3952
Informacja o zatrudnieniu cudzoziemców
3649
Agencje zatrudnienia
3518
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
3396
Ciekawe strony
3301
Staże
3240
Prace społecznie użyteczne
2989
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
2978
Nasi partnerzy
2880
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2855
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
2845
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców lub opiekunów
2827
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
2720
Pośrednictwo pracy krajowe
2712
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
2618
Zwolnienia grupowe
2563
Pozyczki na utworzenie stanowiska pracy
2511
Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
2502
Poradnictwo zawodowe
2409
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
2403
Doradcy klienta
2375
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
2233
Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego na kontynuowanie działalności gospodarczej
2193
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
2079
Informacje o zatrudnieniu cudzoziemców spoza UE i EOG
2059
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2019
Informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy
1934
Prace interwencyjne
1876
Zatrudnianie osadzonych w zakladach karnych
1847
Roboty publiczne
1828
Edycja 2013
1762
Edycja 2011
1351
Edycja 2012
1341
Edycja 2014
1302
Edycja 2015
618
Informacje o zatrudnieniu cudzoziemców z UE i EUG
566
Zasady realizacji programów rynku pracy na rok 2017 r.
208
Oferty pracy do publikacji
138
Ankieta oceny zadowolenia z usług Urzędu
1

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
212393
Książka teleadresowa
53548
Aktualne oferty
37140
Praca w Urzędzie
33580
Postępowania wszczęte
29668
E-zapytanie
16427
Mapa dojazdu
14394
Kierownictwo Urzędu Pracy
12935
Chat przez Skype
11720
Programy i projekty
11716
Cele GUP
11230
Selekcja wstępna
10267
Wyniki naboru
9593
Statut i struktura organizacyjna Gdańskiego Urzędu Pracy
9325
Zamówienia publiczne
8223
Analizy i statystyki
7735
Opinie o Urzędzie
7350
Zielona Linia
7149
Listy klientów
6946
Ogłoszenia o zamówieniach
6906
Informacja dla jednostek szkolacych
6148
Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot
5922
Postępowania rozstrzygniete
5916
Stopa bezrobocia
5821
Środki krajowe
5730
Biuletyny i ulotki
5473
Postępowania zakończone
5400
Sprawozdania roczne GUP
5310
Programy realizowane
5244
Przydatne linki
4950
Ankiety
4935
Akty prawne
4729
Powiatowa Rada Rynku Pracy w Gdańsku
4654
Uwagi negatywne
4573
Programy i projekty realizowane
4556
Tłumacz języka migowego
3977
Uwagi z ankiet badających opinię klienta
3949
Uwagi pozytywne
3897
Ocena strony internetowej
3844
Programy zrealizowane
3733
Uwagi negatywne
3632
Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy
3561
Sprawozdania MPiPS
3481
Uwagi pozytywne
3325
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
3152
Wykresy statystyk - wersja graficzna
3148
Agencje zatrudnienia
3142
Bezpłatny Internet
3118
Misja GUP
2714
Jakość GUP
2682
Informacja kwartalna o sytuacji na lokalnym rynku pracy
2512
Nagrody i wyróżnienia
2362
Wykresy statystyk - wersja graficzna rozszerzona
2309
Urzędy pracy działające na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot
2201
Misja komunikacyjna
2097
Dzialalność Urzędu w ramach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot
2007
Rok 2013
1942
Programy i projekty zrealizowane
1872
O Stowarzyszeniu Obszar Metropolitalnym
1843
Archiwum statystyk
1837
Rok 2011
1827
Rok 2012
1813
Rok 2010
1801
Porządek posiedzeń
1744
Oceń pracę Urzędu
1737
Umowa partnerstwa lokalnego PUP-GOM
1681
PO WER
1638
Metropolitalny Rynek Pracy
1606
My w Metropolii
1588
Rządowe Centrum Legislacji
1582
Urzędy pracy działające na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot (mapa)
1567
Archiwum
1544
Wirtualny spacer po Urzędzie
1539
Dostawy
1514
Kodeks etyki
1465
Bezrobotni wg podziału na dzielnice
1462
Informacja kwartalna o sytuacji na metropolitalnym rynku pracy
1441
Usługi szkoleniowe
1432
Deklaracja o swobodzie wyboru prowadzenia dzialalności gospodarczej
1423
Roboty budowlane
1421
Zintegrowany System Zarządzania
1398
Listy referencyjne i podziękowania
1337
Rok 2014
1290
Pozostałe usługi
1275
Sklad PRRP
1105
Poziom 0
1073
Wykształcenie
1049
Poziom 1
965
PO KL
902
Poziom 2
875
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
859
Długość pozostawania bez pracy
823
Rok 2015
786
Agencje zatrudnienia. Zgłoszenie wspólpracy
782
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwoj
773
Wiek
760
RPO 2016-2017
746
Ogółem
741
Prawo do zasiłku
718
Płeć
693
PO WER 2016-2017
650
RPO 2015-2016
562
PO WER 2015-2016
528
Formularz
250
Archiwum zamówien publicznych
82
Wlasna firma
58
Opiniowanie nowych kierunków kształcenia
55
Urząd Pracy
1
Działalność Urzędu
1

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
10744
Registration
1903

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
трудоустройство иностранцев
454
Информация о трудоустройстве иностранцев из стран, не входящих в ЕС и ЕЭП
280
Важные контакты
240
Для безработных и ищущих работу
224
Информация старосты о невозможности удовлетворить кадровые потребности работодателя
205
Информация о трудоустройстве иностранцев из стран, не входящих в ЕС и ЕЭП
172

Dział: Yкраїнський

Podstrona Odwiedziny Ilość
Yкраїнський
436
Інформація про працевлаштування для іноземців які не є громадянами Європейського Союзу (ЄС), Європейського Економічного Простору ( ЄЕП) або Швейцарії
57

Dział: Intranet

Podstrona Odwiedziny Ilość
Intranet
1625
Strona testowa
1530
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 8279

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl